Sunday, March 9, 2014

ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಅರಸುಕುಂಜರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೇಮ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಅರಸುಕುಂಜರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಲಿಮದೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕುಂಜರಾಯ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ಜಾರಂದಾಯ, ಕಾಂತೇರಿಜುಮಾದಿ, ಸರಳ ಧೂಮಾವತಿ, ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವಗಳ ಸಹಿತ ನಡೆಯಿತು.
ಚಿತ್ರ : ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಂಜೆ
No comments:

Post a Comment