Monday, January 17, 2011

ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ


ಕಟೀಲು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಯುವ ಚಿತ್ರ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

No comments:

Post a Comment